home              expo              depot              history

 

In IJsselstein liggen, op de hoek van de Walstraat en de Walkade, de W-Domeinen van brandstoffenhandel Batenburg Van Sijl (1860-1982) bestaande uit drie kolenschuren, twee woningen en een paardenstal.


In kolenschuur Walkade 15 was in de jaren ’70 een atelier gevestigd dat elke vrijdagnacht open stond voor ontmoetingen. Hier werd wijn gedronken, hasj gerookt, muziek geluisterd, hier werden tosties gegeten, teksten geschreven en voordrachten gegeven. Dit was COALSENSATION: een spel van ‘leven is kunst’ ofwel leven als kunstwerk.


De schuur werd in de jaren ‘80 omgebouwd tot een nieuw atelier en Coalsensation werd een historisch beeld.

In 1994 kwam de intensiteit van Coalsensation weer tot leven en ontwikkelde zich gedurende zes weken in Kunstruimte Kampen.


Toen voor de voormalige woonkamer van de kolenboer op Walstraat 6 een nieuwe betekenis werd gezocht ontstond er een hedendaags concept van de Coalsensation. Het werd een spel van kunst is leven, een interactie tussen bestaande kunst en dagelijks leven.


Onder de naam Coal.2 is de woonkamer sinds 2016 ingericht als expositieruimte waar voorbijgangers door de ramen kunstwerken kunnen ervaren. Voor de ramen ligt een sokkel waar tijdelijk skulpturen staan opgesteld.

Binnen en buiten zijn door middel van tekstbordjes met elkaar verbonden.

Het gebruik van een woonkamer en een woonstraat voor kunstpresentaties prikkelt en beinvloed leven door iris of ooghoek.


Kolenboer Willem Batenburg liet drie huisjes bouwen op het perceel van zijn oude koetshuis.

In 1906 verhuisde hij van Havenstraat 18 naar de nieuwe woning Walstraat 6 tegenover de kolenschuur Walkade 15.


In 2003 werd Walstraat 6 gerenoveerd. Op de begane grond kwam een atelier. Zolder en vliering werden ingericht als een gastenverblijf.


Van 2004 tot 2016 werkte Jan Willem Zuidhoek als grafisch vormgever in atelier Walstraat 6

waar hij zijn unieke Tafelvolk ontwikkelde.

Tafel 126 was zijn laatste kunstwerk hier gemaakt, een ode aan de oude klok van de kolenboer.

In IJsselstein, on the corner of Walstraat and Walkade, lie the W-domains of the coal merchant Batenburg Van Sijl (1860-1982), consisting of three coal sheds, two houses and a horse stable.


In the 1970s an atelier was established in coal shed Walkade 15, which was open every Friday night for encounter. Here wine was drunk, hash smoked, music listened, toasts were eaten, texts written and lectures given. This was COALSENSATION: a performance of 'life is art' or life as a work of art.The shed was converted into a new studio in the 1980s and Coalsensation became a historical image.

In 1994, the intensity of Coalsensation came to life again and developed over six weeks in Kunstruimte KampenWhen a new meaning was sought for the former living room of the coal merchant at Walstraat 6, a contemporary concept of the Coalsensation was created. It became a play of art is life, an interaction between existing art and daily life.Since 2016, the living room has been transformed into an exhibition space under the name Coal.2, where passers-by can experience works of art through the windows. In front of the windows is a socle where sculptures can be touched.

Inside and outside are connected by means of text signs.

The exposure of a living room and a residential street for art presentations stimulates and influences life in iris or eye angle.


Coal merchant Willem Batenburg had three houses built on the plot of his old carriage house.

In 1906 he moved from Havenstraat 18 to his new house Walstraat 6 opposite of coal shed Walkade 15.Walstraat 6 was renovated in 2003. A workshop was built on the ground floor. The attic and loft were converted into a guesthouse.


From 2004 to 2016 Jan Willem Zuidhoek worked as a graphic designer in studio Walstraat 6 where he developed his unique Table Tribe.

Table 126 was his last work of art made here, an ode to the old clock of the coal merchant.Coalsensation from 1973 - ‘80