home              expo              depot              history

 

In IJsselstein liggen, op de hoek van de Walstraat en de Walkade, de W-Domeinen van brandstoffenhandel Batenburg Van Sijl (1860-1982) bestaande uit drie kolenschuren, twee woningen en een paardenstal.


In de voormalige woonkamer van Walstraat 6 is expositieruimte | lanceerplaats Coal.2 gevestigd. Voorbijgangers kunnen door de ramen aan de Walkade hedendaagse en gerelateerde jaren ’80 kunst | kracht | verhalen ervaren.


Voor de ramen ligt een sokkel waar tijdelijk skulpturen staan opgesteld. Binnen en buiten zijn door middel van tekstbordjes met elkaar verbonden.


Coal.2 is een non-profit kracht voor leven is kunst en kunst is leven.


Coal.2 heeft een autonoom tentoonstellingsbeleid en een eigen collectiebeheer.


Coal.2 is een satelliet locatie van Museum IJsselstein waardoor gezamenlijke expo-thema’s mogelijk zijn.


Coal.2 presenteert en documenteert kunst uit de jaren ‘80 met hedendaagse reflectie.


In IJsselstein, on the corner of Walstraat and Walkade, lie the W-domains of the coal merchant Batenburg Van Sijl (1860-1982), consisting of three coal sheds, two houses and a horse stable.


In the former living room of Walstraat 6 is the exhibition space | launch site Coal.2 located.

Passers-by can experience contemporary and related 80s art | power | stories through the windows on the Walkade.


In front of the windows there is a socle for temporary sculptures. Inside and outside are connected by means of text signs.


Coal.2 is a non-profit force for life is art and art is life.Coal.2 has an autonomous exhibition policy and its own collection management.


Coal.2 is a satellite location of Museum IJsselstein, which makes joint exhibition themes possible.


Coal.2 presents and documents art from the 80s with contemporary reflection.

m.  info@wimvansijl.eu      t. 0031 30 6872934

m.  info@wimvansijl.eu      t. 0031 30 6872934