address     Walstraat 6  3401 DP IJsselstein NL         

email         info@wimvansijl.eu     

phone        00 31 30 6872934

post           Walkade 15  3401 DR  IJsselstein NL

                home           exhibition           history            socle                            

 

Kunstruimte Coal.2 is een kunstenaarsinitiatief gevestigd in Walstraat 6, IJsselstein


Coal.2 is te bezichtigen door twee ramen aan de Walkade en open op afspraak


naast de ramen van Coal.2 staat So Sokkel Smart


infoborden aan de muur duiden inhoud van de kunstwerken en activiteiten


Coal.2 is niet commercieel en gefundeerd op LEVEN = KUNST


Coal.2 presenteert erfgoedkunst | jaren ‘80 kunst | hedendaagse kunst


Coal.2 is autonoom in het tentoonstellen


Coal.2 is een zelfstandige satelliet locatie van Museum IJsselstein waardoor gezamenlijke thema’s mogelijk zijn


Coal.2 maakt onderdeel van het Erfgoedkunstwerk W-Domeinen bestaande uit drie kolenschuren, twee woningen en een paardenstal van Batenburg’s Brandstoffenhandel (1860-1982) inclusief So Sokkel Smart in de openbare ruimte


op OpenKunstZondag, de eerste zondag van de maand, is Coal.2 open voor publiek van 13 tot 17 uur


Art space Coal.2 is an artist initiative located at Walstraat 6, IJsselstein.


Coal.2 can be viewed through two windows on the Walkade and is open by appointment.


next to the windows of Coal.2 is So Sokkel Smart


information boards on the wall indicate the content of the works of art and activities


Coal.2 is non-commercial and powered by LIVING = ART


Coal.2 presents heritage art | 1980s art | contemporary art


Coal.2 is autonomous in exhibiting


Coal.2 is also a satellite location of Museum IJsselstein which makes common themes possible


Coal.2 is part of the Heritage Artwork W-Domeinen consisting of three coal sheds, two houses and the horse stable of the coal merchant Batenburg Van Sijl (1860-1982) and So Sokkel Smart


On OpenKunstZondag, the first Sunday of the month, Coal.2 is open to the public from 1 to 5 pm