VLG
vlg_HET_IK.html
 

JADE PLANT  JADESTEK 2/12


geldboom

met 40 jaren heeft de moeder jadeplant

bloei en 12 stekken voortgebracht.


als relieken doen de stekken mens en geld terugschakelen naar elementaire fysica

elke stek heeft recht op een jaarlijks onderhoudscontract voor het welzijn van plant en mens

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯../INFO/ACTUEEL_opdrachten.html
૯02_JADEBLOEI.html
INFO../INFO/INFO.html

drieledige configuratie 30X30X20 cm