VLG
vlg_HET_IK.html
 

film 0:10

JADEBLOEIsysteem in systeem in systeem tot de macht 144

tot ver over het vermogen de nullen gekozen

want zo ligt het pakket in strekking

elk deeltje detail

elke configuratie megastructuur gemeten

meetbaar in kippevel

haren te bergen

koud-water-vrees

domt niet welke kant de diagonaal draait

als de spiegeling geboren uit

Zelfreflectie  Energie Tijd

de aangewezen zaken

ver voor ver na

nu maar eenduidig

in letters, beelden en geluiden op het web zet

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯01_JADESTEK_2_12.html
૯03_ANNO_1961.html
INFO../INFO/INFO.html