VLG
vlg_HET_IK.html
 

ANNO 1994 WAS ZELFREFLECTIE IN DE WERELD NOG EEN ONBEKEND BEGRIP EN

ANNO 1961 EEN TOTALE ONBEVANGENHEID


thans reflecteert het begrip zelfreflectie zichzelf

dat is de wetmatigheid van de zelfverwijzing

twee foto’s

geluid: liedje 1:04   Oom B. / Wimmie van Sijl

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯02_JADEBLOEI.html
૯04_ZELFREFLECTIE_VAN_HET_ZWART.html
INFO../INFO/INFO.html