VLG
vlg_HET_IK.html
 

UHH


de zwart geëtste kast met 400 formica plankjes is vanonder af gevuld met de

catalogi Tiepografie van een Kroonlugter

de ruggen zijn in goud gesigneerd

aan de binnenkant van de deur hangt een zijden stola eveneens in goud gesigneerd


tot de 8e generatie

drieledige configuratie 275x40x40 cm

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯19_ROEM_CYCLUS.html
૯21_ALS_ER_OOIT_EEN_GROOT_KUNSTENAAR_BESTAAN_HEEFT_DAN_BEN_IK_DAT.html
INFO../INFO/INFO.html