VLG
vlg_HET_IK.html
 

COALSENSATION IN HET FIJFDE ATELJEE


als de liniaire generatie-ontwikkelingen uitgekristalliseerd zijn gaat men over naar de kwadratische generatie

de lijfelijke reflecties cirkelen bar snel op de zaterdagnachten


Tiepografie van een Kroonlugter III legt het bewijs van de eerste ordening

hier staat de oorsprong van het nieuwe begrip: zelfreflectie


tot de 15e en 16e generatie


expositie: Kunstruimte Kampen

zes weken live-performance

voordrachten door derden:

Wiel Conen, Ad van Rosmalen, Neef B., Willem G. Wevers

hart gekookte eieren, wodka

overnachtingen

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯25_FIJFDE_ATELJEE.html
૯27_IK_JUSUFF_UHH_3.html
INFO../INFO/INFO.html