VLG
vlg_ORDE_DER_RIETJES.html
 

FRONTON


de top van een marmeren berg wordt losgehakt

Carrara, Italië waar de antieke geschiedenis van de beeldhouwkunst ligt zal door de archaïsche tempel een nieuwe draai krijgen

op 2100 meter hoogte komt de plaquette van de orde horizontaal tussen de zuilen te draaien


de directie van het museum van Carrara heeft het plan ter bestudering in ontvangst genomen

planontwikkeling antenne

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯06_FACE_OF_MUSIC.html
૯08_SPIRITUALIA_INFERNO.html
INFO../INFO/INFO.html