VLG
vlg_PORNA_CYCLUS.html
 

PRELUDE G3


al vanaf het begin krulde het haar

symmetrisch herhaalde de kanjer de gloedhitte met grote voorspoed 

vruchtbaar ijkte voortaan nieuwe vormen het soppende ruim

de vanzelfsprekende verwekking werd daarna
met de komst van de geslachten

een zelfstandige drift

drieledige configuratie 200x15x130 cm

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯01_PRELUDE.html
૯03_SHAME.html
INFO../INFO/INFO.html