VLG
vlg_PORNA_CYCLUS.html
 

drieledige configuratie 500x300x300 cm

AMORFE MAAGDEN


het vruchtbare zaad in tissues gevangen werd in filmlicht gepijpt om de aanzet van de kunstvorm te richten

als de dans wilde slagen dan zou het maagdelijk pogen om de zuil-as moeten gaan wentelen

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯06_PORNA_ECLIPS_G3.html
૯08_AMORFE_MAAGDEN_G3.html
INFO../INFO/INFO.html