VLG
vlg_PORNA_CYCLUS.html
 

AMORFE MAAGDEN G3


het vruchtbare zaad in tissues gevangen werd in filmlicht gepijpt om de aanzet van de kunstvorm te richten

als de dans wilde slagen dan zou het maagdelijk pogen om de zuil-as moeten gaan wentelen

drieledige configuratie 170x8x170 cm

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯07_AMORFE_MAAGDEN.html
૯09_KOM_OP_OUWE.html
INFO../INFO/INFO.html