VLG
vlg_PORNA_CYCLUS.html
 

drieledige configuratie 700x250x270 cm

KOM OP OUWE


naar Italië zes eeuwen terug

porna verhaalde daar de relatie met Dante, van 3 x 3 = 9, dwingeland in het nieuwe leven, gids zo bekend,

het maasje van porna

zelfreflectie zocht zijn schedel voor een bronzen afgietsel en stalen haren

tijdloos hingen sindsdien de acht opgerolde traktaten in feestelijke stemming wachtend tot de code zou doordringen

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯08_AMORFE_MAAGDEN_G3.html
૯10_KOM_OP_OUWE_G3.html
INFO../INFO/INFO.html