VLG
vlg_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
 

als het individu

onlosmakelijk verbonden met omgeving en historie kiest voor meer

dan kan het zijn

dat samenwerking een omgekeerde spin veroorzaakt

en meer van dat meer verlangt


hoe de processen gedetermineerd worden

hangt vervolgens af van hoe de gemaakte materie zich ontwikkelt

kwantitatieve tijd speelt hierin geen waarachtige rolhet is niet zo vreemd maar de synergie tussen individuen gaat onvoorspelbaar anders


Hugo Boxhoorn / Ad van Rosmalen / Nico Scholten / Wim van Sijl / Henk Wijnen

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯../CENTRE_JHON/vlg_CENTRE_JHON.html
૯00_SNAPDUBBELSHOT.html
INFO../INFO/INFO.html