VLG
VESTINGSTAD.html
BB+W11_IJSSELSTEIN_IJZERSTERK.html
 

ZIJNE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK


Bart kreeg daarna nonnenworst, korenwijn, glaasjes en alle geregistreerde publicaties van Van Sijl in een kast van oude kisten

zo werd het evenwicht gewogen

drieledige configuratie  70x35x240 cm

tekening op envelop Nico Scholten

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯04_IK_MUUR_G5.html
૯06_HOE_CONFIGURATIES_ZINGEN.html
INFO../INFO/INFO.html

SOKKEL O SOKKEL 3


aan de linkerzijde van ZIJNE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

is een 230 pagina’s dik kort geding over het verwijderen van een sokkel voor kunstruimte Coal.2 geland

met notenhouten afdekplaat en kosmosblauw venster

terwijl een antraciet 4 kooltje de tijd tikt

drieledige configuratie  25x35x90 cm

SOKKEL O SOKKEL nr.3

2021


Wim van Sijl


- erfgoedkunst

- driedelige configuratie1. RELIEK

Het reliek is een 230 pagina’s dik gebonden dossier van een gerechtelijk proces over een sokkel aan de Walkade te IJsselstein. In 2016 begint Wim van Sijl in zijn voormalige ouderlijke woonkamer de expositieruimte Coal.2 waar erfgoedkunst en jaren ‘80 kunst door de ramen te zien is. Voor de ramen ligt een parkeerplaats die de toegankelijkheid hindert. De gemeente verleent daarom in 2017 een vergunning voor het bouwen van een sokkel en in 2018 een overeenkomst voor het gebruik van de openbare ruimte. Protesten van bewoners leiden in 2020 tot het opheffen van de sokkel. Omdat het bureaucratische proces omissies bevat ontstaat tussen kunstenaar en gemeente een polemiek die uiteindelijk bij de rechtbank wordt uitgevochten.

De parkeerplaats wint het van de kunst.


Het reliek biedt een hedendaagse reflectie op samenleving, overheid en juristerij. Aloude discrepantie tussen hedendaagse kunst, beperkte kennis en machtsfactoren komen aan het licht. Het microproces verteld een macroverhaal van de wereld zonder persoonlijke affecten van de kunstenaar.


De sokkel is onderdeel van het grotere erfgoedkunstwerk W-Domeinen bestaande uit drie voormalige kolenschuren, paardenstal en twee woningen. Door veranderingen in de samenleving is de sokkel in 2020 op last van gemeente en rechtbank tijdelijk opgeheven.


Coal.2 (inclusief sokkel) is een sateliet locatie van Museum IJsselstein:

https://www.museumijsselstein.nl/ontdek/coal-2/


2. RELIEKDRAGER

- Het reliek wordt gedragen door een iele blauwe stalen sokkel.

- Op het reliek ligt een notenhouten afsluitplaat met een blauw glazen venster en ingeslagen titel.


3. DERDE COMPONENT  “RELIEKSLEUTELS”

- Onder het reliek hangt aan visdraad een kooltje antraciet nr.4.
sokkel voor Coal.2 aan de Walkade in 2018