VLG
VESTINGSTAD.html
BB+W11_IJSSELSTEIN_IJZERSTERK.html
 

KASTEELCOMPLEX IJSSELSTEIN


De zelfreflectie van een stad bestaat uit materiële elementen, levende organismen en herinneringen.

Samen spiegelen ze een oneindig spel van identiteit.

Voor de stad IJsselstein zijn de vestingwerken elementaire aangelegenheden die de identiteit bepalen.

Zelfreflecties van deze identiteit zijn o.a. opgetekend in het project IK MUUR (vanaf 1985)

en in het integrale plan KASTEELCOMPLEX IJSSELSTEIN (vanaf 1993; zie pdf hierboven).


In 2013 werd een herziening van het plan KASTEELCOMPLEX IJSSELSTEIN noodzakelijk.

Met BB+W ontstond een nieuwe zelfreflectie (zie pdf hieronder).

planontwikkeling tekeningen en omschrijvingen (1997)

voordrachten

publicaties

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html
HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EU../WIMVANSIJL.EU/WIMVANSIJL_.EU.html

pagina

૯06_HOE_CONFIGURATIES_ZINGEN.html
૯08_KOOT.html
INFO../INFO/INFO.html

PDF 1997

planontwikkeling tekeningen en omschrijvingen (2013)

voordrachten

publicaties

PDF

2013


Conclusie: 

Bestuurlijk IJsselstein is druk geweest met het schrijven van eigen geschiedenis,
iedere wethouder komt weer met eigen nieuwe plannen met als resultaat dat het kasteelterrein al bijna 20 jaar braak ligt !!!! 

Jan Schouten: 37 woningen en ondergronds parkeren
Theo Metaal: 6 woningen
Peter Doesburg: herbouw kasteel daarna park met slotgracht en sloop vitras-gebouw zonder integrale visie
Rob de Vries: bestuursopdracht van de gemeenteraad meegekregen d.d. 15 april 2010.


Voorstel B B + W

Vaststellen bestuurlijke strategische visie waar in ieder geval de volgende aspecten deel van uit maken:

Doel: 
Herinrichting  van het Kasteelterrein op basis van historische waarde stelling en herbeleving.
Het Kasteelterrein is de plek van waaruit IJsselstein ontstaan is; hier ligt de ziel van onze stad en die moet als zodanig herkenbaar blijven.

Hoe: 
a.	Archeologisch onderzoek naar wat er onder grond zit. Kasteel uit 1400 maar mogelijk ook resten van oudere kastelen …
b.	Historische beleving door nader te bepalen markering van de verschillende kastelen en invulling van het “groen”.
c.	Geen bebouwing op het kasteelterrein (anders is “herbeleving” niet te realiseren) 
d.	In het verlengde hiervan sloop Vitras-gebouw
e.	Na vaststellen van de bestuurlijke strategische visie is gefaseerde realisatie acceptabelKasteelterrein:

"Historische beleving is leidend"BB+W 

Bart Rietveld, Bert Murk + Wim van Sijl


ca. 15 jaar actief als onafhankelijk advies college inzake cultureel erfgoed in IJsselstein


o.a. betrokken bij:

Nozemagebouw, kasteelterrein, Isselwaerde, kloosterplantsoen, uitbreidingsgebieden, nota bouwhoogteHistorie kasteelterrein


-1992 sloop kleuterschool naast de kasteeltoren


-2011 nog steeds geen bestuurlijke strategische visie ondanks suggesties vanuit het maatschappelijke veld


Kort verslag aan de hand van de krantenartikelen

van de afgelopen jaren


voordracht clustervergadering


12 mei 2011


door BB+W