../PORNA_CYCLUS/vlg_PORNA_CYCLUS.html
 

DOCUMENTATIEWERK IN DE  23e GENERATIE


Documentatie kan opnieuw gedocumenteerd worden.

Dit proces van zelfverwijzing is oneindig te herhalen.


WIMVANSIJL.EU is een documentatiewerk waarin 23 generaties rond draaien.

In acht hoofdzaken worden hierin persoonlijke zelfreflecties, wereld-orden, samenwerkingsverbanden en de Porna Cyclus verbeeld.


Het einde draait terug tot hier, moment van draaiing.


WIMVANSIJL.EU is in 2009 gebouwd als kunstwerk met isbn-nummer 978 90 75447 03 3

en diende als zodanig ter aanvraag van het 4e Basisstipendium bij het Fonds BKVB


Ten geleide:  lees de pagina’s als bladzijden van een boek.                       

W-DOMEINEN../W-DOMEINEN/00_W-DOMEINEN.html
VESTING IJSSELSTEIN../VESTING_IJSSELSTEIN/00_VESTING_IJSSELSTEIN.html
ORDE DER RIETJES../ORDE_DER_RIETJES/00_ORDE_DER_RIETJES.html
STICHTING BOOGBRUG VIANEN../STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN/00_STICHTING_BOOGBRUG_VIANEN.html
CENTRE JHON../CENTRE_JHON/00_CENTRE_JHON.html
SAMENWERKINGSVERBANDEN../SAMENWERKINGSVERBANDEN/00_SAMENWERKINGSVERBANDEN.html
PORNA CYCLUS../PORNA_CYCLUS/00_PORNA_CYCLUS.html

pagina

HET IK../HET_IK/00_SCHEMA_HET_IK.html
WIM VAN SIJL.EUWIMVANSIJL_.EU.html
૯../PORNA_CYCLUS/vlg_PORNA_CYCLUS.html
૯../INFO/INFO.html
INFO../INFO/INFO.html
૯../INFO/INFO.html